משוב feedback

November 17, 2017

ה'משוב' או בשמו הנוסף 'היזון חוזר' הוא מצב בו נבדקת בנקודת זמן דגימה של תוצאה כלשהי של תהליך. ממצאי בדיקת הדגימה ישפיעו על עתידו של התהליך, באם ימשיך ויחזור על עצמו או ישתנה.

מנגנון המשוב נוגע בכלל תחומי חיינו. אין הוא מצומצם לסוג של תהליך מסוים.

 

 

מנגנון המשוב מתחלק לשני סוגים: משוב חיובי ומשוב שלילי.

 

המשוב החיובי יגרום להמשך או הגברת הפעולות היוצרות את התהליך הנבדק, בעוד שהמשוב השלילי יגרום להחלשת הפעולות מאחר ומטרתו לתקן סטייה, עד שהתהליך ישוב למצבו התקין.

ארגון מורכב מתהליכים רבים המשלבים פעולה ביניהם על מנת לייצר מקסימיזציה של  איכויות שמטרתן המשותפת היא תוצר אופטימלי הטוב ביותר. בכדי לדעת כי התהליכים פועלים באופן הזה על הארגון לדאוג למנגנוני משוב בכל תהליך ותהליך.

 

 

המושג 'שיחת משוב', הנגזר מהגדרתו של מנגנון המשוב הכולל, מזוהה עם עולם העבודה בכלל ועם ארגונים בפרט.

 

 

שיחת המשוב מטרתה הפרטית היא כמטרת המשוב הכללי, לבדוק בנקודת זמן רכיבי תוצאה של פעילות ההון האנושי בארגון. באם המשוב הוא חיובי, הפעולות נמשכות ומועצמות. באם המשוב הוא שלילי יש לחשוב כיצד לשנות או להחליש את הפעולות אשר הביאו לתוצאות שגרמו סטייה ממטרת הארגון.

 

'שיחת משוב' הנערכת עם עובד, מעוררת חששות ותהיות אצל העובד בנוגע לתוצאותיה, אך ארגון מוצלח ידע להשתמש בה ככלי עוצמתי במיוחד ולהעתיק אותה ממנגנון המעורר חשש לכזה המעורר הזדהות ומקסום ביצועים.

 

בימינו הופעתה בארגונים אפשרית על פי שתי תפיסות: האחת – שיחה לקונית הידועה מראש, הנערכת באופן טכני ובזמנים קבועים על פי נהלים ותקנות המעוגנות בחוקי הארגון. שיחה מסוג זה השפעותיה מועטות. השנייה – שיחה הבנויה במיוחד ובאופן ספציפי לעובד מסוים, ולפעולות שהוא אחראי עליהן לא רק בזמנים קבועים אלא גם על פי צורך. שיחה זו תתייחס לעובד כפרט וכחלק מהחברה גם יחד בכדי שתוכל לבדוק את התוצאות של הרכיב האנושי בארגון בצורה אובייקטיבית ואופטימלית. שיחה מסוג זה תהיה משמעותית ואפקטיבית.

 

בימי התשובה, רבים הם אלו העוצרים בנקודת הזמן, ומפעילים תהליך בדיקה של תוצאותיהם האישיות והכלליות. ממצאי בדיקתם ישפיעו על עתידם ובין שהמשוב שלילי ובין שהוא חיובי, שימוש מושכל בו תמיד יקדם ויעצים.       

Please reload

Recent Posts

November 17, 2017

November 17, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square