top of page
  • תמונת הסופר/תRuchi Ganor

סייבר ואבטחת מיידע

עולם הסייבר הולך ותופס מקום רחב יותר בחיי היום יום, הן של האדם הפרטי ובוודאי – ועל אחת כמה וכמה – של עולם העסקים.


הסייבר ב"תחום מאפשר", המסוגל להכניס אותנו לעולמות תוכן חדשים ומורכבים ומאידך הסייבר ב"תחום המונע", המאפשר לנו להתגונן מפני כוונות זדוניות של מפעילי מערכות התקפיות.

נצא מנקודת הנחה שמרבית ה- DATA של חברה (ויהיו נתוניה באשר הם) מאוחסנים בסרוורים (פיזיים ו/או "בענן"). מדובר בנכסיה האסטרטגיים של החברה, הכוללים בין היתר תכניות של המוצרים עצמם, קודים ונוסחאות בהם הושקעו משאבים רבים ("מוחות" יקרים ושעות עבודה אין סופיים), נתוני IP יקרים ביותר. בנוסף מאוחסנים בסרוורים תכניות אסטרטגיות של החברה ותכניות העבודה שלה. נתונים מסחריים לרבות עלויות/ הכנסות/ הוצאות ונתוני רכש אסטרטגי של החברה (כג' חברות/ טכנולוגיות חדשות וכד'), כל אלה ואחרים הינם בעבורה מידע אסטרטגי, נכס שחשוב ביותר לשמור עליו מפני כל אויב ואורב (האקרים/ פרצנים).


מאידך – הסייבר ההתקפי הינו עולם בפני עצמו, שכל אשר בעניינו הינו פיתוח יכולות פריצה למערכים אסטרטגיים ושאיבת המידע מתוכם. לעולם זה משמשים הבנקים הגדולים כמו גם חברות ענק, מערכות ביטחוניות מסווגות ועוד ועוד מהים, האוויר והיבשה.


עבור רוב רובם של חלקי האוכלוסייה בתחום הסייבר רב הנעלם על הגלוי, אלא שבמציאות סובבת סייבר כשלנו, אל לנו להתעלם מקיומו. יש ללמוד יותר ויותר ולהבין את אשר נדרש להבין על מנת – מחד - להפיק את המירב מהכלים שברשותנו/ סביבנו ומאידך להבין מה נדרש מאתנו על מנת להגן על היש.   

חברת אוש"ן מאפשרת לך ולעובדי החברה להיכנס לעולם הסייבר על פניו המגוונים וללמוד על האיום, OpSec – אבטחת מידע, התנהלות והתנהגות בעולם רווי סייבר, החוקים השונים בעולם המודרני, זכויות הפרט והשמירה עליהם (הגנת הפרטיות), ועוד כהנה וכהנה ערוצי למידה שיאפשרו לעובד ולדרג המנהלים "הצצה" לעולמות חדשים, באופן אשר יעלה את המודעות ויאתגר אותם לשימוש מושכל בתחום.bottom of page