top of page

אימון ארגוני

הפרישה הינה תהליך, כל אדם חווה תהליך זה באופן שונה ובקצב אחר.
אימון היציאה לפרישה מטרתו לתת כלים וייעוץ לכניסה לתקופה החדשה.
פורום עמיתים הינו קבוצה של גורמים מן הארגון, בפריסה מקומית או בפריסה ארצית, אשר נפגש באופן קבוע על מנת לקדם את מטרות הארגון ולוודא יישום שלהן.
ארגונים חברתיים הינם ארגונים ייחודיים אשר מטרת העל שלהם הינה המטרה הערכית חברתית. יחד עם זאת, במסגרת ההתנהלות היומיומית השוטפת מתנהלים הארגונים החברתיים כארגון עסקי לכל דבר ועניין, ונדרשים לעמוד בסטנדרט של ארגונים עסקיים ואף למעלה מכך.
מנהל נכנס לתפקיד חדש. בין אם זה תפקיד שציפה לו שנים ובין אם זה תפקיד ש"נחת" עליו, כל מנהל מעוניין לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר, להצעיד את המחלקה שלו קדימה, ולהשאיר חותם של הצלחה ושל מצויינות.
​אימון מנהלים או ליווי מנהלים הינו תהליך משמעותי עבור המנהל המתאמן ועבור הארגון, אשר מטרתו להעצים ולחזק את המנהל, להקנות לו כלים ניהוליים מתקדמים ולחזק את יכולתו להניע את הצוותים שלו.
​אימון מנהלים או ליווי מנהלים הינו תהליך משמעותי עבור המנהל המתאמן ועבור הארגון, אשר מטרתו להעצים ולחזק את המנהל, להקנות לו כלים ניהוליים מתקדמים ולחזק את יכולתו להניע את הצוותים שלו.
ייעוץ

ייעוץ

​אימון מנהלים או ליווי מנהלים הינו תהליך משמעותי עבור המנהל המתאמן ועבור הארגון, אשר מטרתו להעצים ולחזק את המנהל, להקנות לו כלים ניהוליים מתקדמים ולחזק את יכולתו להניע את הצוותים שלו.

למי מיועד ליווי מנהלים או אימון מנהלים?

 • מנהל בתפקיד חדש.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים לשפר את היכולת שלו להניע את הצוות שלו ולשפר את תוצאות המחלקה.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים על מנת לשפר את מעמדו בארגון ולפעול אל עבר קידום בתפקיד.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים על מנת להתפתח ברמה האישית - מקצועית ולשפר את מערך הממשקים הפנים הארגוני, לאורך ולרוחב.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים כיוון שהוא חש שאיננו מצליח לממש את מטרותיו, לנהל את העובדים שלו ולהביא את עצמו ואת הצוות שלו אל מקסימום הפוטנציאל.

 

כיצד מתנהל תהליך של ליווי או אימון מנהלים?

 • אימון מנהלים כולל כ-10 עד 12 מפגשים אישיים.

 • בתחילת האימון מוגדרות המטרות המשמעותיות של אימון המנהלים בפרט ושל קדנציית הניהול בכלל.

 • המאמן ביחד עם המנהל מאתרים את השדות בהם יתמקד האימון, ומגדירים תוצאה מיטבית עבור כל תחום שבו יעסוק האימון.

 • בשיאו של האימון מתבצעת עבודת עומק להבנת התהליכים המניעים, פנימיים וחיצוניים, להיכרות עם פרדיגמות ועם אמונות מגבילות או מקדמות.

 • האימון מקנה למנהל כלים לעבודה לטווח של שנים קדימה.
   

לסיכום, ליווי מנהל או אימון מנהל הינו תהליך שהוא בבחינת מתנה אדירה למתאמן, וסולל לו את הדרך להמשך עבודה ניהולית מקצועית, מספקת ומעשירה. אנו עובדים הן עם ארגונים אשר מעניקים אימון מנהלים וכן עם מנהלים אשר פונים אלינו באופן פרטי.


​צרו קשר לקביעת פגישת אימון ראשונה או לפגישת היכרות.

ליווי מנהלים

ליווי מנהלים

אימון מנהלים או ליווי מנהלים הינו תהליך משמעותי עבור המנהל המתאמן ועבור הארגון, אשר מטרתו להעצים ולחזק את המנהל, להקנות לו כלים ניהוליים מתקדמים ולחזק את יכולתו להניע את הצוותים שלו.

חברת אוש"ן מומחית בייעוץ למנהלים בנקודות ציון שונות במהלך התפקיד:

 • אימון מנהלים בכניסה לתפקיד

 • אימון מנהלים בהובלת שינוי ארגוני

 • אימון מנהלים בתפקיד ניהולי ראשון

 • אימון מנהלים במהלך העבודה השוטפת

 • ליווי ואימון סניפים
   

אימון מנהלים מתקיים על סמך הרציונל שכל מנהל הוא אדם בפני עצמו, בעל יכולות שונות, הרגלים שונים, היסטוריה ואמונות שונות אשר מפעילות אותו. על כן, על מנת להגיע למטרותיו עליו להיות מוכוון בדרך ייחודית וממוקדת עבורו. זהו אחד הנדבכים בתהליך האימון הארגוני.
 

עבור מי מיועד ליווי מנהלים או אימון מנהלים:

 • מנהלים בתפקיד חדש.

 • מנהלים אשר מעוניינים באימון מנהלים לשפר את היכולת שלהם להניע את הצוות שלהם ולשפר את תוצאות המחלקה.

 • מנהלים המעוניינים לשפר את מעמדם בארגון ולפעול אל עבר קידום בתפקיד.

 • מנהלים המעוניינים להתפתח ברמה האישית - מקצועית ולשפר את מערך הממשקים הפנים הארגוני, לאורך ולרוחב.

 • האימון מקנה למנהל כלים לעבודה לטווח של שנים קדימה.

 • מנהלים החשים שאינם מצליחים לממש את מטרותיהם, לנהל את עובדיהם ולהביא את עצמם ואת הצוות אל מקסימום הפוטנציאל.
   

כיצד מתנהל תהליך של ליווי או אימון מנהלים:

 • אימון מנהלים כולל כ-10 עד 12 מפגשים אישיים.

 • בתחילת האימון מוגדרות המטרות המשמעותיות של אימון המנהלים בפרט ושל קדנציית הניהול בכלל.

 • המאמן ביחד עם המנהל מאתרים את השדות בהם יתמקד האימון, ומגדירים תוצאה מיטבית עבור כל תחום שבו יעסוק האימון.

 • בשיאו של האימון מתבצעת עבודת עומק להבנת התהליכים המניעים, פנימיים וחיצוניים, להיכרות עם פרדיגמות ועם אמונות מגבילות או מקדמות.

 • האימון מקנה למנהל כלים לעבודה לטווח של שנים קדימה.

הקליקו לקריאת סיפור מקרה של אימון מנהלים

 

ליווי מנהל או אימון מנהל הינו תהליך שהוא בבחינת מתנה אדירה למתאמן, וסולל לו את הדרך להמשך עבודה ניהולית מקצועית, מספקת ומעשירה. אנו עובדים הן עם ארגונים אשר מעניקים אימון מנהלים וכן עם מנהלים אשר פונים אלינו באופן פרטי.


הקליקו למידע נוסף על סדנאות פיתוח מנהלים המתאימות לכם.

זהו תהליך ממוקד תוצאה שמטרותיו למקסם את יכולות המנהל המתאמן באופן המתאים ביותר עבורו ולתועלת המטרות הארגוניות. באימון, המאמן מנחה את המתאמן להגדיר את המטרות הרצויות עבורו, ברמה הארגונית וברמה האישית - ארגונית, ולהתקדם לעברן באופן האפקטיבי ביותר, תוך שימוש בעוצמות הקיימות אצלו.

אימון מנהלים בכניסה לתפקיד

אימון מנהלים בכניסה לתפקיד

מנהל נכנס לתפקיד חדש. בין אם זה תפקיד שציפה לו שנים ובין אם זה תפקיד ש"נחת" עליו, כל מנהל מעוניין לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר, להצעיד את המחלקה שלו קדימה, ולהשאיר חותם של הצלחה ושל מצויינות

למי מיועד ליווי מנהלים או אימון מנהלים?

 • מנהל בתפקיד חדש.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים לשפר את היכולת שלו להניע את הצוות שלו ולשפר את תוצאות המחלקה.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים על מנת לשפר את מעמדו בארגון ולפעול אל עבר קידום בתפקיד.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים על מנת להתפתח ברמה האישית - מקצועית ולשפר את מערך הממשקים הפנים הארגוני, לאורך ולרוחב.

 • מנהל אשר מעוניין באימון מנהלים כיוון שהוא חש שאיננו מצליח לממש את מטרותיו, לנהל את העובדים שלו ולהביא את עצמו ואת הצוות שלו אל מקסימום הפוטנציאל.

 

כיצד מתנהל תהליך של ליווי או אימון מנהלים?

 • אימון מנהלים כולל כ-10 עד 12 מפגשים אישיים.

 • בתחילת האימון מוגדרות המטרות המשמעותיות של אימון המנהלים בפרט ושל קדנציית הניהול בכלל.

 • המאמן ביחד עם המנהל מאתרים את השדות בהם יתמקד האימון, ומגדירים תוצאה מיטבית עבור כל תחום שבו יעסוק האימון.

 • בשיאו של האימון מתבצעת עבודת עומק להבנת התהליכים המניעים, פנימיים וחיצוניים, להיכרות עם פרדיגמות ועם אמונות מגבילות או מקדמות.

 • האימון מקנה למנהל כלים לעבודה לטווח של שנים קדימה.
   

לסיכום, ליווי מנהל או אימון מנהל הינו תהליך שהוא בבחינת מתנה אדירה למתאמן, וסולל לו את הדרך להמשך עבודה ניהולית מקצועית, מספקת ומעשירה. אנו עובדים הן עם ארגונים אשר מעניקים אימון מנהלים וכן עם מנהלים אשר פונים אלינו באופן פרטי.


​צרו קשר לקביעת פגישת אימון ראשונה או לפגישת היכרות.

כניסה לתפקיד הינה שלב משמעותי ומכריע בהתנהלות של כל מנהל, ומתוך כך גם בתוצאות העסקיות של הצוות, המחלקה, הענף או הארגון שאותו הוא מוביל. מנהלים וארגונים רבים נוהגים "להצמיד" מאמן לתהליך אימון מנהלים למנהל בתפקיד חדש, ככלי משמעותי ואף קריטי להצלחה בתפקיד.
 

אימון מנהלים

אימון מנהלים

​​אימון מנהלים או ליווי מנהלים הינו תהליך משמעותי עבור המנהל המתאמן ועבור הארגון, אשר מטרתו להעצים ולחזק את המנהל, להקנות לו כלים ניהוליים מתקדמים ולחזק את יכולתו להניע את הצוותים שלו.

חברת אוש"ן מומחית בייעוץ למנהלים בנקודות ציון שונות במהלך התפקיד:

 • אימון מנהלים בכניסה לתפקיד

 • אימון מנהלים בהובלת שינוי ארגוני

 • אימון מנהלים בתפקיד ניהולי ראשון

 • אימון מנהלים במהלך העבודה השוטפת

 • ליווי ואימון סניפים
   

אימון מנהלים מתקיים על סמך הרציונל שכל מנהל הוא אדם בפני עצמו, בעל יכולות שונות, הרגלים שונים, היסטוריה ואמונות שונות אשר מפעילות אותו. על כן, על מנת להגיע למטרותיו עליו להיות מוכוון בדרך ייחודית וממוקדת עבורו. זהו אחד הנדבכים בתהליך האימון הארגוני.
 

עבור מי מיועד ליווי או אימון מנהלים:

 • מנהלים בתפקיד חדש.

 • מנהלים אשר מעוניינים באימון מנהלים לשפר את היכולת שלהם להניע את הצוות שלהם ולשפר את תוצאות המחלקה.

 • מנהלים המעוניינים לשפר את מעמדם בארגון ולפעול אל עבר קידום בתפקיד.

 • מנהלים המעוניינים להתפתח ברמה האישית - מקצועית ולשפר את מערך הממשקים הפנים הארגוני, לאורך ולרוחב.

 • מנהלים החשים שאינם מצליחים לממש את מטרותיהם, לנהל את עובדיהם ולהביא את עצמם ואת הצוות אל מקסימום הפוטנציאל.
   

כיצד מתנהל תהליך של ליווי או אימון מנהלים:

 • אימון מנהלים כולל כ-10 עד 12 מפגשים אישיים.

 • בתחילת האימון מוגדרות המטרות המשמעותיות של אימון המנהלים בפרט ושל קדנציית הניהול בכלל.

 • המאמן ביחד עם המנהל מאתרים את השדות בהם יתמקד האימון, ומגדירים תוצאה מיטבית עבור כל תחום שבו יעסוק האימון.

 • בשיאו של האימון מתבצעת עבודת עומק להבנת התהליכים המניעים, פנימיים וחיצוניים, להיכרות עם פרדיגמות ועם אמונות מגבילות או מקדמות.

 • האימון מקנה למנהל כלים לעבודה לטווח של שנים קדימה.

הקליקו לקריאת סיפור מקרה של אימון מנהלים

 

ליווי מנהל או אימון מנהל הינו תהליך שהוא בבחינת מתנה אדירה למתאמן, וסולל לו את הדרך להמשך עבודה ניהולית מקצועית, מספקת ומעשירה. אנו עובדים הן עם ארגונים אשר מעניקים אימון מנהלים וכן עם מנהלים אשר פונים אלינו באופן פרטי.


הקליקו למידע נוסף על סדנאות פיתוח מנהלים המתאימות לכם.

זהו תהליך ממוקד תוצאה שמטרותיו למקסם את יכולות המנהל המתאמן באופן המתאים ביותר עבורו ולתועלת המטרות הארגוניות. באימון, המאמן מנחה את המתאמן להגדיר את המטרות הרצויות עבורו, ברמה הארגונית וברמה האישית - ארגונית, ולהתקדם לעברן באופן האפקטיבי ביותר, תוך שימוש בעוצמות הקיימות אצלו.
 

ארגונים חברתיים

ארגונים חברתיים

ארגונים חברתיים הינם ארגונים ייחודיים אשר מטרת העל שלהם הינה המטרה הערכית חברתית. יחד עם זאת, במסגרת ההתנהלות היומיומית השוטפת מתנהלים הארגונים החברתיים כארגון עסקי לכל דבר ועניין, ונדרשים לעמוד בסטנדרט של ארגונים עסקיים ואף למעלה מכך.

תהליך ייעוץ ארגוני לארגונים חברתיים כולל:
 

 • בניית חזון לארגון והטמעתו.

 • תהליכי ליווי ואימון מנהלים להצלחה.

 • סדנאות למנהלים ולעובדים בארגונים החברתיים.

הנושאים בהם יעסקו האימון הארגוני לארגונים חברתיים והסדנאות לארגונים חברתיים הם:
 

 • ניהול זמן אפקטיבי כניהול עצמי וכניהול משאבים.

 • תקשורת בינאישית מקדמת.

 • הנעת עובדים להצלחה.

 • מיומנויות ניהול ופיתוח מנהלים.

 • סדנאות ליצירתיות בעבודה.

 • פיתוח עבודת צוות.

 • מתן שירות אפקטיבי והטמעת תפיסת שירות.
  

צרו קשר לקבלת מידע נוסף ולקביעת פגישה​

פורום עמיתים, פורום פעילות

פורום עמיתים, פורום פעילות

פורום עמיתים הינו קבוצה של גורמים מן הארגון, בפריסה מקומית או בפריסה ארצית, אשר נפגש באופן קבוע על מנת לקדם את מטרות הארגון ולוודא יישום שלהן.
הפורום הינה יחידה פעילה, פועמת וחיה בתוך הארגון אשר לה תועלת משמעותית לקידום נושא הפורום, בין אם הנושא הוא שירות, הבניית תרבות ארגונית, ייעול תהליכי עבודה, שיפור ממשקים ועוד. 

דוגמאות לפורומים:
 

 • פורום שירות בחברת שילוח בינלאומי- פורום השירות כולל נציגים מדרגים שונים ומהמחלקות השונות: קשרי לקוחות, שילוח פנים ארצי, מטענים ועוד. הפורום נפגש אחת לשלושה שבועות כאשר בכל פגישה מעלים מקרה מן השטח, מנתחים אותו ב-360 מעלות ומייצרים מסקנות. אחת לשלושה חודשים מגישים הצעה לנהלים חדשים לשיפור. 
   

 • פורום רכש במשרדי ממשלה- משרדי ממשלה הינם יחידות רכש משמעותיות אשר עומדות בקשר הם עם גורמי חוץ והן עם גורמי פנים ונדרשות לתמרון רב בין הגורמים. פורום רכש שכזה מקצר תהליכי עבודה, מאיר נקודות בעייתיות ויוצר אחידות בין הרמה המקצועית של כלל הגורמים.
   

סוגים נוספים של פורומים הינם:
 

 • פורום עמיתים לשיפור השירות (פנים וחוץ ארגוני).

 • פורום עמיתים לשיפור תקשורת בין ממשקים בארגון.

 • פורום עמיתים להתייעלות ארגונית.

 • פורום עמיתים לשיפור שביעות רצון עובדים.

 • פורום עמיתים לבניית חזון ארגוני.

 • פורום עמיתים לבניית תשתית שירותית לארגון.
   

התועלות הבולטות המושגות מפורום עמיתים הן:
 

 • יצירת קבוצת איכות ממחלקות שונות בארגון המהווה שגרירה בשטח.

 • העלאת רעיונות מצויינים מהאנשים שמכירים את השטח באופן המהימן ביותר.

 • שיפור תהליכים ארגוניים בטווח מיידי.

 • שיפור מערך הקשרים הבינאישיים ברמה הארגונית.

 • עליה במוטיבציה של עובדים נוספים המעוניינים לקחת חלק בפורום.

 • יצירת אווירת פרואקטיביות בקרב המשתתפים.

נשמח לסייע במידע נוסף על פורום עמיתים ובהתאמת פורום העמיתים לארגון שלכם ולצרכיו. 

חברת אוש"ן מתמחה בהקמת פורום עמיתים, על פי מודל ייחודי שפיתחנו בעבודה עם פורומים לאורך השנים.המודל אותו פיתחנו מציג פורום במבנה "חצי סדנאי", המייצר תוצאות איכותיות ומבוסס על פרואקטיביות של המשתתפים בו ועל הטמעת התוצרים בארגון.
 

אימון ליציאה לפרישה

אימון ליציאה לפרישה
אימון ליציאה לפרישה
1.jpg

הפרישה הינה תהליך, כל אדם חווה תהליך זה באופן שונה ובקצב אחר.

אימון ליציאה לפרישה מטרתו לתת כלים וייעוץ לכניסה לתקופה החדשה.
 

 • Facebook
 • LinkedIn
whatsapp-icon-logo-vector.png

כל הזכויות שמורות | אוש"ן אימון ארגוני @ 2020 – 2016 
 

bottom of page