top of page

אימון ארגוני בשיטת אוש"ן

מודל O.C.E.A.N

לאימון ארגוני

השלב הראשון שמבוצע בתהליך מול הארגון הוא ארגון הידע. את ארגון הידע נבצע על ידי איתור הצרכים בארגון, ראיונות עומק, תצפיות ושיחות עם גורמי ההנהלה.
Organize
Organize
השלב השני בתהליך יהיה שלב הניקוי. בשלב זה נגדיר מהו העיקר ומהו התפל, מהי המהות ומהו ה"רעש". זהו שלב חשוב מאוד כיוון שפעמים רבות בתהליך שינוי ישנו ניסיון להתמודד עם נושא מבלי לאתר מהן הנקודות החשובות ביותר, וכך מפזרים את האנרגיה ואת הכוחות לכל עבר.אנו עובדים באופן ממוקד שמבטיח תוצאות ועל כן מתמקדים במהות.
Clear
Clear
Emotional Check
השלב השלישי בתהליך יהיה הבדיקה הרגשית. כל העובדים בארגון הם בני האדם, אשר מונעים ופועלים מתוך רגש. לא ניתן לבצע תהליך משמעותי בעל ערך מבלי להתייחס לרגשות הפועלים במערכת כיוון שהשפעתם מכרעת.  בשלב זה אנו בודקים מהם הרגשות המפעילים את האנשים הלוקחים חלק בתהליך ומבררים כיצד ניתן לרתום אותם לתהליך. 
Emotional Check
Aim
השלב הרביעי הוא הגדרת מטרה. מטרה ריאלית ומיטבית עבור הארגון היא רק מטרה שהוגדרה לאחר שבוצעו שלבים C  O ו-E. מטרה שהוגדרה לאחר ביצוע יסודי של השלבים הנ"ל הינה מטרה ממוקדת ומדידה.
Aim
Navigate
השלב החמישי הוא שלב הניווט לעבר המטרה. זהו שלב העבודה הארגונית הלכה למעשה, השלב שבו תיבנה תכנית פעולה, יוגדרו שלבים לעבודה וייבנה האופן הטוב ביותר למעבר בין שלב לשלב בתכנית.
Navigate

• תרגול ויישום- האימון הארגוני, בדומה לאימון גופני או לאימון על כלי נגינה, מיישם את השינוי תוך כדי תהליך, לצורך הטמעה, למידה והשתפרות מתמדת. בפועל, בהתאם לתכנית העבודה שנבנתה בהתאם לצורכי הארגון, היחידות השונות "מתאמנות" על השינוי המבוקש במהלך התהליך ולא מחוצה לו. תרגול זה מבוצע באמצעות אימון מנהלים, אימון צוותים בשטח והקניית כלים אימוניים למנהלים עצמם.

 

• תוצאות מוגדרות ומדידות- האימון הארגוני חותר לעבר מטרות ממוקדות שהוגדרו בתחילתו והוא מוגבל בזמן ובמטרה. בתחילת תהליך האימון מגדירים מדדים ברורים מאוד לאימון ובונים תכנית עבודה לביצוע.

 

• חקר הצלחות- במהלך האימון הארגוני מתועדת ונחקרת כל הצלחה של הארגון. כאשר מבינים מה הוביל להצלחה זו, מבצעים "העתקה" של מקורות ההצלחה אל תחומים נוספים הזקוקים לשדרוג. חקר זה משמעותי הן בהיבט הרגשי-מורלי המעניק מוטיבציה להמשך התהליך והן בהיבט המקצועי גרידא המאפשר לארגון ולעובדים בו לבצע את מה שהם טובים בו בשדות נוספים. בנוסף, חקר ההצלחות מעצב תרבות ארגונית חיובית ובעלת "אוריינטציית פתרונות" ולא "אוריינטציית בעיות". חקר הצלחות הינו אקט אימוני גרידא, שכן הוא מרגיל את חברי הארגון "ללקט" את ההצלחות ולהתרגל ללמוד מהן ולשחזר אותן.

 

• עבודה "בגובה העיניים"-  המאמן בתהליך האימון הארגוני עובד בשיתוף פעולה מלא עם הארגון ועם העובדים, מתוך אמונה שמירב הידע והפוטנציאל החיובי כבר קיים בשטח. במהלך האימון הארגוני מגוייסים כל הכוחות הקיימים אל עבר השינוי הרצוי ועובדים במשותף להשגת המטרה.

 

לסיכום, תהליך אימון ארגוני הוא תהליך אפקטיבי, משמעותי, מעמיק וממוקד מטרה המספק תוצאות משמעותית לארגון ברבדים עסקיים ובינאישיים, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

מהו אימון ארגוני בשיטת אוש"ן?

אימון ארגוני בשיטת אוש"ן הינו תהליך מדיד וממוקד תוצאות הנשען על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית, אשר מטרתו להעביר את הארגון או חלק מסוים בארגון ממצב קיים אל מצב רצוי.

האימון הארגוני שאוב מן הפסיכולוגיה החיובית ומבוסס על ששת העקרונות הבאים:

 

• פעולה לעבר עתיד מיטבי - האימון הארגוני בשיטת אוש"ן, להבדיל מתהליכים ארגוניים אחרים, איננו מתמקד בשלילי ובחסר, אלא מתקדם לעבר מטרות עתידיות חיוביות ורצויות. גישה זו נשענת על מאות מחקרי פסיכולוגיה חיובית שנערכו בעשור האחרון, המוכיחים אפקטיביות לתהליכים הנשענים על החיובי ועל הקיים. כמו כן, האימון הארגוני נשען על האמונה החיובית ביכולת היחיד להשתפר, לגדול ולהצליח, כאשר הוא מקבל את התמיכה לכך. כחלק מהתהליך מבוצע אימון מנהלים שמטרתו בין השאר הינה להגדיר מהו אותו עתיד מיטבי ברמת היחידה וברמת הארגון.

 

• שימוש בכוחו של הארגון- האימון הארגוני נשען על הכוח של הארגון. בתהליך האימון מזהים את נקודות החוזקה של הארגון ומשתמשים בידע הקיים בו ובשאר הכוחות הפועלים בכדי להתקדם לעבר המטרה שהוגדרה. גם בארגונים שבהם יש קשיים, חולשות ובעיות יש חוזקות רבות. למשל, פעמים רבות נמצא ארגון שמתקשה לעמוד במסגרת זמנים אך מאופיין ביצירתיות רבה של עובדיו, או ארגון אשר מתקשה להציב לעצמו מטרות ולעמוד בהן אך יש לו עובדים בעלי לכידות קבוצתית גבוהה.

bottom of page