פיתוח ארגוני

אימון ארגוני הינו תהליך ממוקד תוצאות שמטרתו לשפר את תוצאות הארגון במדדים שהוגדרו ובהם: תפוקות, תרבות ארגונית ויעילות. האימון הארגוני הינו שיטת פיתוח ארגוני שמטרתה לייצר עצמאות ארגונית, חוזק, רכישת מיומנויות והעצמת יכולות, כך שבעתיד הארגון יתמודד בעצמו ובאופן מוצלח עם נושאים עליהם אנו עובדים במסגרת האימון הארגוני.

אימון ארגוני בשיטת אוש"ן מבוסס על אבחון אשר ממפה את חוזקות הארגון ומאתר את החוליות החלשות, ובהמשך תוך חשיבה משותפת עם הנהלת הארגון מבנה ומטמיע שינוי להצלחה. למידע נוסף על אימון ארגוני בשיטת אוש"ן.

אנו עובדים באמצעות מודל אוש"ן לאימון ארגוני אשר פתוח על ידינו על סמך ניסיוננו הרב עם ארגונים עסקיים, ארגונים חברתיים, ועם ארגונים ציבוריים. המודל מייצר תהליכי עבודה ממוקדי מטרה המותאמים לכל ארגון וארגון.

Show More
מודל O.C.E.A.N לאימון ארגוני


Organize-O

השלב הראשון שמבוצע בתהליך מול הארגון הוא ארגון הידע. את ארגון הידע נבצע על ידי איתור הצרכים בארגון, ראיונות עומק, תצפיות ושיחות עם גורמי ההנהלה.


Clear-C
השלב השני בתהליך יהיה שלב הניקוי. בשלב זה נגדיר מהו העיקר ומהו התפל, מהי המהות ומהו ה"רעש". זהו שלב חשוב מאוד כיוון שפעמים רבות בתהליך שינוי ישנו ניסיון להתמודד עם נושא מבלי לאתר מהן הנקודות החשובות ביותר, וכך מפזרים את האנרגיה ואת הכוחות לכל עבר.

אנו עובדים באופן ממוקד שמבטיח תוצאות ועל כן מתמקדים במהות.


Emotional check-E
השלב השלישי בתהליך יהיה הבדיקה הרגשית. כל העובדים בארגון הם בני האדם, אשר מונעים ופועלים מתוך רגש. לא ניתן לבצע תהליך משמעותי בעל ערך מבלי להתייחס לרגשות הפועלים במערכת כיוון שהשפעתם מכרעת.  בשלב זה אנו בודקים מהם הרגשות המפעילים את האנשים הלוקחים חלק בתהליך ומבררים כיצד ניתן לרתום אותם לתהליך.


 AIM-A
השלב הרביעי הוא הגדרת מטרה. מטרה ריאלית ומיטבית עבור הארגון היא רק מטרה שהוגדרה לאחר שבוצעו שלבים C  O ו-E. מטרה שהוגדרה לאחר ביצוע יסודי של השלבים הנ"ל הינה מטרה ממוקדת ומדידה.


Navigate-N
השלב החמישי הוא שלב הניווט לעבר המטרה. זהו שלב העבודה הארגונית הלכה למעשה, השלב שבו תיבנה תכנית פעולה, יוגדרו שלבים לעבודה וייבנה האופן הטוב ביותר למעבר בין שלב לשלב בתכנית.

 

 

לחצו למידע נוסף על אימון ארגוני בשיטת אוש"ן או פנו אלינו באמצעות מסר