top of page

חדש! הכנה לפרישה - קורס דיגיטלי (מצולם)

אימון וייעוץ ארגוני
שיטות ניהול חכמות
הכנה לפרישה

מתקדמים ביחד למצוינות

לוגו חברת חשמל.png

אבקש להודות בשם הנהלת אגף לוגיסטיקה ונכסים ובשמי על ארגון, ביצוע וההוצאה לפועל של ימי כנס השירות ... הימים תוכננו בקפידה, התכנים הועברו בצורה מרתקת ומעניינת ותרמו בהיבט המקצועי והאישי למשתתפי הכנס. אנו מודים לכם תרומתכם להצלחת הכנס.

תמי פקלר

חברת החשמל לישראל בע"מ

אימון ארגוני

 

אוש"ן אימון ארגוני ושיטות ניהול הינה חברה לאימון ארגוני ולהנחיית קבוצות המתמחה בשיפור תוצאות בתחומים הבאים:​

 

  • ​שיפור תהליכי עבודה.

  • תהליכים לשדרוג מערך השירות והמכירה.

  • השבחת מערך הקשרים הבין-אישיים הפנים והחוץ ארגוניים.

  • פיתוח צוותים ופיתוח שדרת הניהול בארגון.

  • בניית חזון ארגוני והטמעת ערכי הארגון.​

פיתוח ארגוני

אימון ארגוני הינו תהליך ממוקד תוצאות שמטרתו לשפר את תוצאות הארגון במדדים שהוגדרו ובהם: תפוקות, תרבות ארגונית ויעילות. האימון הארגוני הינו שיטת פיתוח ארגוני שמטרתה לייצר עצמאות ארגונית, חוזק, רכישת מיומנויות והעצמת יכולות, כך שבעתיד הארגון יתמודד בעצמו ובאופן מוצלח עם נושאים עליהם אנו עובדים במסגרת האימון הארגוני.

אימון ארגוני בשיטת אוש"ן מבוסס על אבחון אשר ממפה את חוזקות הארגון ומאתר את החוליות החלשות, ובהמשך תוך חשיבה משותפת עם הנהלת הארגון מבנה ומטמיע שינוי להצלחה. למידע נוסף על אימון ארגוני בשיטת אוש"ן.

אנו עובדים באמצעות מודל אוש"ן לאימון ארגוני אשר פתוח על ידינו על סמך ניסיוננו הרב עם ארגונים עסקיים, ארגונים חברתיים, ועם ארגונים ציבוריים. המודל מייצר תהליכי עבודה ממוקדי מטרה המותאמים לכל ארגון וארגון.

סדנאות

הרצאות

​חברת אוש"ן מציעה הרצאות איכותיות לימי עיון וכן הרצאות לכנסים הכוללים בין מאות לעשרות עובדים. ההרצאות של חברת אוש"ן הינם הרצאות מרתקות, חווייתיות ומלמדות. ההרצאות מאופיינות בשיתוף הקהל, בסימולציות, בסרטונים ובשימוש בדוגמאות אותנטיות מחיי היומיום של המשתתפים.

bottom of page